ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ปรับตัวสู่รูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่

ผมทราบดีว่า ชาวหนองจะบกมีความสามารถในการสร้างรายได้ และพัฒนาต่อเนื่องให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ไม่แพ้พื้นที่อื่นๆ เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของหนองจะบกอยู่ในทำเลที่ดีมาก ล้อมรอบด้วยย่านชุมชน

และเป็นทางผ่านสู่เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของชาวหนองจะบก สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นได้อีกมาก

เศรษฐกิจเพื่อท้องถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับชาวหนองจะบก สามารถทำได้ทันทีด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ปรับตัวสู่รูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งโลกดิจิทัล ด้วยการสร้างระบบออนไลน์ที่เข้มแข็ง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจของพวกเรา

สิ่งที่ผมอยากเห็น … ชาวหนองจะบกช่วยเหลือและสนับสนุนกันเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจของพวกเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการหาตลาดใหม่ ๆ ผ่านการร่วมมือกัน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้ที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ ก็ถ่ายทอดความต้องการสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้กับชุมชน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจแบบ Eco System ที่เข้มแข็งให้กับชาวหนองจะบก