“น้ำ” คือสิ่งสำคัญและจำเป็นในการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวัน
ในพื่นที่หนองจะบก ทั้งในหมู่ 3 และหมู่ 4 ถือเป็นความโชคดีที่เรามีแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินไว้ใช้อยู่หลายบ่อ โดยการขุดเจาะน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดี เอามาใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจการงานเพาะปลูกทำเกษตรต่างๆ

หลังจากที่ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำไม่ไหลและไม่เพียงพอของชาวหมู่ 4 บ้านหนองปรู ผมได้ประสานงานและปรึกษาเรื่องนี้กับท่านปลัดพิทักษ์ (ผู้ซึ่งรักษาการแทนท่านนายกกมล) และผู้ช่วยนาง ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4

วันนี้ผมได้ส่งช่างที่ปรึกษาของผมโดยตรง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความรู้เรื่องเครื่องในการติดตั้งน้ำบาดาล เข้าไปค้นหาสาเหตุที่ทำให้น้ำไม่พอใช้ว่าเกิดจากอะไร เช่น น้ำบาดาลในบ่อไม่พอ หรือเครื่องซับเมอร์สมีปัญหา และตอนนี้ทราบปัญหาทั้งหมดแล้ว ผมได้ประสานงานกับทางปลัดเรียบร้อย พร้อมจะส่งทีมอาสาเข้ามาดูแลแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

ผมหวังเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง ว่าผมจะมีส่วนได้ช่วยแก้ปัญหา ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวหนองจะบกได้บ้าง ไม่มากก็น้อย จากใจคนชื่อสรชัยครับผม