นี่คือเกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถเป็นตัวอย่างของชาวหนองจะบกที่อยากทำการเกษตรในพื้นที่ได้ ด้วยแนวคิดแนวทางทำเกษตรที่เป็นระบบ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

และผมมองว่า ฟาร์มวิวผักสลัดออร์แกนิคปลอดสาร ที่หมู่ 2 ในตำบลหนองจะบกของเรานี้ จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบออร์แกนิคในอนาคตได้