แบบสำรวจเพื่อตัวเราเอง

ถึงเวลาที่การพัฒนาจะต้องเอาคุณภาพชีวิตของชุมชนเราเป็นที่ตั้ง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า