อนาคตหนองจะบกจะเข้มแข็งได้ด้วยแรงจากสมาชิก

ถึงเวลาที่การพัฒนาจะต้องเอาคุณภาพชีวิตของชุมชนเราเป็นที่ตั้ง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า