ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยม คุณแม่แต้ม จักพุดซา ชาวหนองจะบกหมู่ 4 ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับทั้งตัวคุณแม่และครอบครัว
พูดคุยไปก็ได้รับรู้ปัญหาของแต่ละท่าน ซึ่งผมจะนำสิ่งที่ได้พูดคุยเหล่านี้ กลับมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหนองจะบก ทั้งเรื่องสุขภาพ, คุณภาพชีวิต, ความเป็นอยู่, การทำอย่างไรไม่ให้ขาดรายได้ระหว่างเจ็บป่วย ผมขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับ.