เราพร้อม

"ทำ ดี กว่า"

MAKE IT BETTER

ถึงเวลาที่การพัฒนาจะต้องเอาคุณภาพชีวิตของพวกเราชาวหนองจะบกเป็นที่ตั้ง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
มาร่วมทำกับเราดีกว่า

ทำภารกิจให้ดีกว่า

เศรษฐกิจเพื่อท้องถิ่น

วันนี้ธุรกิจบ้านเราโตช้าที่สุดในอาเซี่ยน ชุมชุนเราคือพลังหนุนที่จะทำให้มีรายได้เพิ่ม

เกษตรกรก้าวไกล

ส่งเสริม ถ่ายทอดให้ความรู้และเข้าถึงตลาดให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

การศึกษาก้าวหน้า

เพิ่มทักษะที่ดีรองรับตลาดแรงงานคือคำตอบสำคัญที่สุดเพื่อโอกาศที่ดีกว่าในวันหน้า

คุณภาพชีวิตให้ดีกว่า

ถึงเวลาที่การพัฒนาจะต้องเอาคุณภาพชีวิตของชุมชนเราเป็นที่ตั้งควบคู่ไปกับภารกิจหลัก